Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ban thư ký
# Name Position Mobile Phone Number
1 Trịnh Hoàng Linh Trưởng ban thư ký Hội Gubkin - Giám đốc Xí nghiệp cơ điện, Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro 0933.912.299
2 Phạm Văn Hội Thành viên Ban thư ký - Phó phòng vật tư Xí nghiệp Khí, Vietsovpetro. 0914.003.887
3 Trần Lê Phương Thành viên Ban thư ký
4 Bùi Mai Thanh Tú Thành viên Ban thư ký
5 Đặng Ngọc Tân Thành viên Ban thư ký
6 Chu Minh Hùng Thành viên Ban thư ký