Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Page 2 of 4
# Name Position Mobile Phone Number
1 VÕ KHÁNH HƯNG Phó tổng giám đốc - Tổng công ty dầu PV OIL 0918.003.678
2 VÕ NGỌC VÂN Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Cty PV OIL Sài Gòn 0919.338.530
3 VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG Manager - Golden Lotus Spa. 0933.136.016
4 CHU MINH HÙNG Kỹ sư - Xí nghiệpkhai thác dầu khí, LD Việt Nga Vietsovpetro 0909.510.243
5 CÙ LY LY Kỹ Sư - Xí nghiệp Khoan và Sửa Giếng, Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro 01225.996.189
6 ĐẶNG CỦA Nguyên Phó TGĐ - LD Vietsovpetro 0983.947.655
7 DINH VĂN DANH Phó Giám đốc thứ nhất - Xí nghiệp Khoan & Sửa giếng, Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro 0909.010.966
8 NGUYỄN LÊ LONG Kỹ sư - Viện thiết kế và nghiên cứu khoa học NIPI - VSP. Phòng CNKT 0944.290.683
9 NGUYỄN THẮNG Phó phòng - Phòng Xây dựng Cơ bản VSP. 0908.205.599
10 VŨ ĐÌNH CHIẾN Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng công ty khí Việt Nam 0903.406.460
11 ĐOÀN ĐỨC NHÃ Kỹ sư - XN Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí – Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 0949.226.386
12 DƯƠNG VĂN HUY Trưởng VP Đại diện - TECMACH 0918.032.808
13 HUỲNH MINH TRUNG Trưởng phòng - Phòng CKNL, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí – Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 0913.78.21.84
14 HUỲNH VĂN HOÀNG Phó giám đốc vật tư - Xí nghiệp khai thác dầu khí, LD Việt-Nga Vietsovpetro 0913.144.400
15 LÃ THỊ THU QUYÊN Kỹ sư - Ban tìm kiếm thăm dò. Tổng công ty thăm dò khai thác DK- PVEP 0982.311.082
16 LÂM QUANG CHIẾN Phó TGĐ - Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” 0903.814.326
17 LÊ ĐÌNH HÒE Chuyên viên - Viện NCKH và TK, XNLD “Vietsovpetro” 84-64-3838794
18 LÊ DŨNG Chuyên viên - Ban Đào tạo & Phát triển Nhân lực, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 0919.882.780
19 LÊ MINH PHƯƠNG Trưởng nhóm Thiết Kế - PVEP POC 0902.912.668
20 LÊ TÚ ANH Chuyên viên - Phòng KHCN, Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP