Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Page 3 of 4
# Name Position Mobile Phone Number
1 LƯƠNG THỊ BÍCH THỦY Kỹ Sư: Viện NCKH&TK, XNLD VietsovPetro, phòng Định mức và Dự toán 0919.142.381
2 LƯU QUỐC NHẬT Kỹ sư - Xí nghiệp khai thác dầu khí , Phòng:KS & SC Giàn 0942.213.388
3 NGUYỄN ANH TÚ Phó phòng dự án - Ban Khí - Tập đoàn DKVN 0982.080.216
4 NGUYỄN ĐĂNG HẢI Chuyên viên - Ban Khí, Tập đoàn DKVN - PVN 0912.371.980
5 NGUYỄN HẢI TIẾN Kỹ Sư - Viện NCKH&TK 0982.060.780
6 NGUYỄN HOÀNG HẢI Chánh Văn phòng - Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 0903.320.545
7 NGUYỄN HỒNG CHÂU Chuyên viên - Tổng Công ty Khí Việt Nam - PVGAS 0973.555.878
8 NGUYỄN MẠNH HÀ Trưởng phòng - Phòng địa chất & khai thác mỏXN khai thác dầu khí VSP 0946.390.378
9 NGUYỄN TẤN LỰC Giám đốc - Công ty Tapetco. 0913.924.170
10 NGUYỄN THẮNG Phó phòng - Phòng Xây dựng Cơ bản VSP. 0908.205.599
11 NGUYỄN THỊ DIỆU NGÂN Kỹ sư - phòng Kinh tế - Kế hoạch, Bộ máy Điều hành, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 0908.683.188
12 NGUYỄN VĂN THẮNG Chủ tịch Công đoàn - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 0903.814.327
13 NGUYỄN VĂN THẮNG Kỹ sư - Xí nghiệp khai thác dầu khí, Phòng Địa chất & Khai thác mỏ 01626.001.692
14 NGUYỄN VĂN TIẾN Kỹ sư - Viện NIPI – Vietsovpetro. 0937.148.636
15 PHẠM SỸ CÚC 01232.345.826
16 PHAN THANH LIÊM Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch - LD Việt Nga Vietsovpetro. +84 0938.012.239
17 TRẦN ĐỨC ANH Kỹ sư - LD Viêt-Nga Vietsovpetro . Phòng Thương mại 0938.180.612
18 TRẦN THỊ HÀ Phó phòng - Phòng Kinh tế, Viện NCKH&TK, LDVN Vietsovpetro 0983.627.062
19 TRẦN VIỆT DŨNG Phó phòng - Phòng vật tư, XN dịch vụ và cung ứng LD Vietsovpetro 0988.080.870
20 TRẦN VŨ HẢI Kỹ sư - Bộ máy điều hành, Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, Phòng Địa chất và Khai thác mỏ 01656.405.258