Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ĐỖ TRẦN KHÁNH NINH
Kỹ sư - Viện thiết kế và nghiên cứu khoa học NIPI LD Việt Nga Vietsovpetro

Address:
69B Thống Nhất phường 2, – Tp Vũng Tàu

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: Ex: 2328
Mobile Phone Number: 0937.500.089

Information: Niên khóa: 2001-2006
Chuyên ngành học: Khai thác dầu khí

Sinh ngày 23 tháng 04 năm 1982
Nơi sinh: Nha Trang – Khánh Hòa
Quê quán: Nam Định

Quá trình công tác:

Từ tháng 10/2006 - nay: Kỹ sư phòng Thiết Kế Khai Thác Viện NIPI – LD Việt Nga Vietsovpetro