Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ĐOÀN THỊ HỒNG ĐÀO
Trưởng nhóm - Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Address:
Đường 14/8 Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi , Tỉnh: Quảng Ngãi.

Mobile Phone Number: 0907.727.241
http://Skype: lysliana; Facebook: Lysliana Doan

Information: Niên khóa: 2002 -2007
Chuyên ngành học: Hóa dầu ( chuyên ngành Khí )

Sinh ngày 29 tháng 04 Năm 1982
Quê quán: Đà Nẵng

Tóm tắt quá trình công tác
Từ 2008 –2010: Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
2010 đến nay – Trưởng nhóm Kiểm soát chất lượng – Phòng Quản lý Chất lượng – Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn