Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOÀNG VĂN TIỆP
Kỹ Sư - Viện Nghiên cứu khoa học & Thiết kế - Vietsovpetro

Address:
A2-1007 chung cư Lakeside - phường Nguyễn An Ninh - tp Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mobile Phone Number: 0908.160.025

Information: Niên khóa: 2002-2007
Chuyên ngành học: Máy & Thiết bị khai thác dầu khí MO

Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1982
Nơi sinh: Long An
Quê quán: Long An

Tóm tắt quá trình công tác:
Từ 2007 đến nay: công tác tại Viện Nghiên cứu khoa học & Thiết kế - Vietsovpetro