Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LÊ MINH THẮNG
Giám đốc - Công ty Luật TNHH M & D

Address:
46/5 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố HCM

Telephone: 0838.204.698
Mobile Phone Number: 0903.721.018

Information: Niên khóa: 1985 - 1990.
Chuyên ngành học: Đường ống bể chứa

Sinh ngày 14 tháng 07 Năm 1965