Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
NGUYỄN MINH ĐẠO
Trưởng Ban - Ban Xây Dựng- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Address:
Số 1 Ngõ 44, Phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai BàTrưng-Hà Nội.

Telephone: 0438.252.526 Ext.: 6504
Mobile Phone Number: 0913.597.548

Information: Niên khóa: 1990-2000
Chuyên ngành học: Đường ống bể chứa dầu khí

Sinh ngày 17 tháng 06 năm 1972
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Hải Phòng

Quá trình công tác:

2000-2003: Công Ty liên doanh nhà máy lọc dầu Việt-Nga
2003-2004: Công ty đầu tư phát triển dầu khí(PIDC); Tổ Chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.
2004-T2/2008: Ban Xây dựng-PVN
2008-T6/2009: Công ty hóa dầu và xơ sợi dầu khí(PVTex)
T7/2009- T4/2010: Ban Đầu tư phát triển-PVN
T5/2010- T4/2011: Ban Khí –PVN
T5/2011-Nay: Ban Xây dựng -PVN