Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
NGUYỄN QUANG ANH
Kỹ sư - Phòng KTKD& LĐTL - Xí nghiệp khai thác dầu khí, Vietsovpetro

Address:
70/17 Nguyễn Tri Phương, Phường 7,Thành phố VŨNG TÀU

Telephone: 0643.837.294
Mobile Phone Number: 0903.720.694
http://facebook: bobahuyenthoai@yahoo.com