Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PHÙNG ĐẮC HẢI
Nguyên Tỗng giám đốc - Lam Son JOC.

Address:
130 Bà Triệu, Phường 4,Tp Vũng Tàu,Tỉnh : BR –VT.

Telephone: 064.3.838.817
Mobile Phone Number: 0918.003.025

Information: Niên khóa: 1997- 1998.
Chuyên ngành học: Địa chất dầu khí ( NCS ).

Sinh ngày 05 tháng 8 Năm 1954
Quê quán: Bắc Ninh.

Tóm tắt quá trình công tác:
- Từ 1977- 1987: C.ty dầu khí 1 Thái Bình
- Từ 1989-1991 Tổng cục dầu khí Bộ CNN
- Từ 1991-2008 Viện phó Viện NIPI, Trưởng phòng Địa chất & KTM VSP.
- Từ 2009- 2014 TGĐ Lam Sơn JOC
- Từ 2014- nay: Nghỉ hưu.