Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
TRẦN VĂN THỤC
Trưởng ban - Tập đoàn dầu khí PVN

Address:
14 Lê Văn Lộc, Phường 9, Tp Vũng Tàu,Tỉnh BR –VT

Telephone: 0643.838.817
Mobile Phone Number: 0949.402.299
http://Facebook: Tran Van Thuc

Information: Niên khóa: 1973-1978.
Chuyên ngành học: Cơ khí dầu khí ( NS )

Sinh ngày 09 tháng 05 Năm 1954
Quê quán: Phong Hưng, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Tóm tắt quá trình công tác
- Từ 1978-1987: Tham gia quân đội theo lệnh tổng động viên
- 1987 – 1990: Phó GĐ XNXL đường ống bể chứa liên hiệp xây lắp dầu khí
- 1990 – 1194: Trưởng phòng công nghệ - Tổng công ty khí
- 1995-2000: Giám đốc BQLCTK Tổng cục dầu khí
- 2000-2004: Trưởng ban QLDA Khí điện đạm Cà Mau
- 2004-2007: Trưởng ban QLDA khí lô B Ô Môn
- 2007-2010: Trưởng ban QLDA Lọc dầu Long Sơn
- 2010- nay: Chủ tịch hội đồng Trường Cao đẳng nghề dầu khí.