Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
VÕ DUY VINH
Trưởng phòng Vật tư - LD Việt-Nga Vietsovpetro

Address:
149 Huyền Trân Công Chúa , Phường 8 ,TP.Vũng Tàu,Tỉnh BRVT.

Telephone: 0838.456.135
Mobile Phone Number: 0903.902.658

Information: Niên khóa: 1972 – 1977
Chuyên ngành học: Kinh tế dầu khí

Sinh ngày 10 tháng 10 Năm 1952
Quê quán: Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tóm tắt quá trình công tác
- Từ 1977-1980: Tổng cục DK
- Từ 1980- 6/1981: Ban kinh tế Khu CN DK Vũng Tàu,
- Từ 06/1981-10/2012: LD Vietsovpetro.
- Từ 2012: Nghỉ hưu
- Huân chương LĐ hạng 3