Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Phạm Văn Hội
Thành viên Ban thư ký - Phó phòng vật tư Xí nghiệp Khí, Vietsovpetro.

Contact
Address:
Vũng Tàu

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile Phone Number: 0914.003.887