Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BÙI PHƯƠNG MAI
Kĩ sư

Contact
Address:
109 B3 Khu 5 tầng – Phường 7
T/p Vũng Tàu
T/p Vũng Tàu
Vietnam

Mobile Phone Number: 0971503052
http://www.facebook.com/MaiKa

Information: Niên khóa: 2010 - 2015
Chuyên ngành học: Kinh tế Dầu
Sinhngày:29 tháng 08 năm1992
Nơisinh: Hưng Hà - Thái Bình
Quêquán: Huyện: Hưng Hà.T/p: Thái Bình
Đơn vị công tác: Viện NCKH & TK Dầu khí biển. Phòng: Định mức – Dự toán