Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ĐOÀN THỊ HỒNG ĐÀO
Trưởng nhóm

Address:
Đường 14/8 Phường Nghĩa Chánh
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Vietnam

Mobile Phone Number: 0907.727.241

Information: Niên khóa: 2002 -2007
Chuyên ngành học: Hóa dầu ( chuyên ngành Khí )
Sinh ngày 29 tháng 04 Năm 1982
Quê quán: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn
Chứcvụ: Trưởng nhóm
Số ĐT nhà riêng:
Số di động: 0907.727.241
Địa chỉ Email: lysliana@gmail.com ; daodth@bsr.com.vn
Skype: lysliana
Facebook: Lysliana Doan
Tóm tắt quá trình công tác
Từ 2008 –2010: Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
2010 đến nay – Trưởng nhóm Kiểm soát chất lượng – Phòng Quản lý Chất lượng – Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn