Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
NGUYỄN THỊ THU VÂN
Kỹ sư

Contact
Address:
B12-1/3 Khu trung tâm Chí Linh – P.Nguyễn An Ninh- TP VT

Telephone: 0643839871 Ext: 2536
Mobile Phone Number: 0908057457 or 0643838744

Information: Niên khóa: 2009-2015
Chuyên ngành học: Kinh tế và quản lý ( ЭУ-10-2)
Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1990
Nơi sinh: TP Vũng Tàu
Quê quán: Xã: Đông Đô - Huyện: Hưng Hà - Tỉnh: Thái Bình
Đơn vị công tác: Viện nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển
Phòng/Ban: Phòng kinh tế
Chức vụ: Kỹ sư
Số ĐT cơ quan: 0643839871 Ext: 2536
Số ĐT nhà riêng: 0643838744
Số ĐTDĐ: 0908057457
Email: vanntt.rd@vietsov.com.vn
Skyper:
Facebook: Thu Van Nguyen
Tóm tắt quá trình công tác:
Từ 03/08/2015 – nay : Kỹ sư Phòng Kinh tế, Viện NCKH&TK – LDVN Vietsovpetro.