Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PHẠM THỊ DIỆU THÚY
Kĩ sư

Contact
Address:
27/12 Phạm Hồng Thái, P7, TP. Vũng Tàu
Vũng Tàu
Vietnam

Telephone: (064) 3859871 Ext: 2392
Fax: (064) 3839700
Mobile Phone Number: 01639964536

Information: Niên khóa: 2009 – 2015
Chuyên ngành học: Kinh tế Dầu khí
Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1991
Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí.
Phòng/Ban: Lao động, Tiền lương và Cán bộ

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ ngày 18/08/2015: Kỹ sư Kinh tế, Phòng Lao động, Tiền lương và Cán bộ, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí.