Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
Manager

Address:
Thành phố Phan Thiết, Phường Thanh Hải

Mobile Phone Number: 0933.136.016

Information: Ngày sinh: 30 tháng 06 năm 1982
Quê quán: Long Khánh, Đồng Nai
Chuyên ngành học: Lọc dầu
Khóa học: XT-02
Đơn vị công tác: Golden Lotus Spa.
2007-2009: Hướng dẫn viên DL
2010-2013: Điều hành tour
2013-2015: Quản lý Spa